Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym

Celem Fundacji jest prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz społeczeństwa, w szczególności na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, dzieci i młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, która przyczyni się do poprawy ich sytuacji zdrowotnej, ekonomicznej, edukacyjnej, społecznej, z uwzględnieniem ich rodzin i osób z otoczenia. Fundacja Pomocy Zdrowiu Harmonia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie diagnozy i terapii różnego rodzaju zaburzeń występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych (prowadzenie terapii dotyczącej między innymi: zaburzeń zachowania, ADHD, całościowych zaburzeń rozwojowych, mpdz., zespołu Downa, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w nauce, dysleksji, zaburzeń odżywiania, trudności po udarach).

Fundacja dysponuje wyposażonymi gabinetami do zajęć pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych , integracji sensorycznej SI, ruchowych, a także może świadczyć usługi w domu pacjenta ( w miejscu zamieszkania).

 

Dzieci na pierwszym miejscu

  • możliwość zahamowania wielu zaburzeń,
  • większa podatność małych dzieci na postępowanie rewalidacyjne i w efekcie lepsze postępy w usprawnianiu,
  • wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka oraz związana z tym możliwość korekcji zaburzonych funkcji,
  • łatwiejsze generalizowanie przez dzieci wypracowanych umiejętności i nawyków,
Co robimy najlepiej?

Wykwalifikowana kadra

Nasza Fundacja współpracuje ze specjalistami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga, rehabilitanta, terapeuty wczesnego wspomagania, terapeuty zajęciowego. Są to osoby wyróżniające się umiejętnością nawiązywania kontaktu z pacjentami, cierpliwością, podzielnością uwagi, konsekwencją w działaniu, wrażliwością, kulturą osobistą, a także podnoszący swoje kwalifikacje ( poparte wieloma certyfikatami, zaświadczeniami odbytych szkoleń, warsztatów i kursów).

Trochę więcej o nas